انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تاریخچه و اساسنامه انجمن علمی کامپیوتر

تاریخچه:

در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی ، ادبی و هنری ، تاسیس (انجمن علمی کامپیوتر) واحد لاهیجان به تصویب رسید.

بنابراین از این تاریخ انجمن توانست رسما فعالیت خود را آغاز نماید.

کلیات و اهداف:

ماده ۱ :

نام انجمن :‌ انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی  و غیر سیاسی که در این نوشته اختصاراً انجمن نامیده می‌شود .

ماده ۲ :

محل انجمن : مرکز اصلی انجمن،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده فنی و مهندسی در شهر لاهیجان واقع است.

ماده ۳ :

تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمام اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهوری‌اسلامی اعلام می‌دارند و هیچیک از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت آنها خودبخو دکان لم یکن خواهد بود .

ماده ۴ :

مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .

ماده ۵ :

اهداف انجمن به شرح زیر است:

بند ۱ :

تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی اعضاء.

بند ۲ :

ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء.

بند ۳ :

به هنگام کردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن.

بند ۴ :

شناخت و طرح مسائل و مشکلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضاء و ارائه راهبردهای علمی در جهت حل مشکلات.

بند ۵ :

کمک به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی.

بند ۶ :

ایجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب کمیسیون مرکزی ،  در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

بند ۷ :

انتشار نشریات در زمینه … و برابر مقررات  و ضوابط کمیسیون مرکزی.

بند ۸ :

تلاش در جهت اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان .