liau robotic team

ورود تیم تحقیقاتی آزمایشگاه های هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان به حل مشکلات صنعت چای

تیمی از متخصصان رشته‌های مختلف دانشگاه تشکیل شده که بتوانند علم را به عمل تبدیل کرده و برای حل مشکلات صنعت چای چاره‌اندیشی شود.

انگیزه

چگونه وقتی حسش را ندارید، کارهایتان را انجام دهید

انگیزه، یک چیز پیچیده است. چه یک کارآفرین باشید، چه یک دانش آموز یا خانه دار و یا حتی اگر کارگر یک شرکت بزرگ هستید، می‌دانید که انگیزه، جزئی حیاتی است که شما را به انجام کاری تشویق می‌کند.