بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد

24 دی 1397
647 بازدید

بازدید دکتر طهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر چیرانی رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و دکتر بیدریغ رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی ساخته شده توسط محققان واحد در آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT .

بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد
بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد
بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد
بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد
بازدید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد استان گیلان و رئیس واحد لاهیجان از پرینتر 3 بعدی آزمایشگاه رباتیک و مرکز ICT واحد

برچسب‌ها

مطالب مرتبط

پیام بگذاریدYou Should login to send comment