انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، گروهی است دانشجویی که از دانشجویان علاقمند به امور مهارتی، علمی و پژوهشی تشکیل شده است.

 

تاریخچه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان:

در جلسه  کمیسیون مرکزی انجمن های علمی ، ادبی و هنری ، تاسیس (انجمن علمی کامپیوتر) واحد لاهیجان مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ به تصویب رسید.

بنابراین از این تاریخ انجمن علمی توانست رسما فعالیت خود را آغاز نماید.

 

کلیات و اهداف انجمن علمی :

ماده ۱ :

نام انجمن :‌ انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی  و غیر سیاسی که در این نوشته اختصارا انجمن نامیده می‌شود .

ماده ۲ :

محل انجمن : مرکز اصلی انجمن،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده فنی و مهندسی در شهر لاهیجان واقع است.

ماده ۳ :

تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمام اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی  اعلام میدارند. در غیر این صورت عضویت در انجمن کامپیوتر آنها خودبه خود کان لم یکن خواهد بود .

ماده ۴ :

مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .

ماده ۵ :

اهداف انجمن علمی چیست؟

بند ۱ :

تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی اعضاء.

بند ۲ :

ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء.

بند ۳ :

به هنگام کردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن.

بند ۴ :

شناخت و طرح مسائل و مشکلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضاء و ارائه راهبردهای علمی در جهت حل مشکلات.

بند ۵ :

کمک به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی.

بند ۶ :

ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب کمیسیون مرکزی،  در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

بند ۷ :

انتشار نشریات در زمینه کامپبوتر و برابر مقررات  و ضوابط کمیسیون مرکزی.

بند ۸ :

تلاش در جهت اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان .

 

ماده ۶ :

وظایف انجمن علمی چیست و نوع فعالیت های آن چگونه است؟

انجمن صرفا در زمینه های علمی ، آموزشی مشاوره علمی و اجرایی در حوزه ها و گرایش های مربوطه و حمایت علمی و پژوهشی از اعضا فعالیت خواهد داشت .

اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشند :

 

الف)  ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ، دانشگاه و سایر مراکز علمی به منظور :

  • انجام امور پژوهشی، آموزشی، در رشته مربوط.
  • انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراکز علمی و متقابلا انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.   

 

ب) مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء به منظور :

  • تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی.
  • ارائه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن تامین هزینه های طرح، فقط پس از تصویب طرح در کمیسیون مرکزی انجمن های علمی ، ادبی و هنری دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
  • شناخت استعدادها و هدایت آن ها به سوی مراکز نیازمند.                                                                                                                                                                              

ج ) کمک به اشاعه فرهنگ استقلال، آزادی، توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:

  • تشکیل کنفرانس ها ، سمینار ها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مربوطه.
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی موضوع انجمن.
  • ارائه طریق جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسی ها به مراجع ذیربط در دانشگاه.