در دانشگاه برای تمام سلایق دانشجویان، گروه برای فعالیت وجود دارد

18 آذر 1400
بدون دیدگاه

عرفان شکراله زاده، دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر این واحد به عنوان نماینده انجمن های علمی و کانون های فرهنگی به سخنرانی و ارائه توضیحاتی در رابطه با تشکل ها و گروه های دانشجویی پرداخت.