اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

.

(*به ترتیب الفبا)

قربان اصغرنیای حسن کیاده
 • نام و نام خانوادگی : قربان اصغرنیا
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی – کاربرد در کامپیوتر
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : ghobadgm@gmail.com

غلامحسین اکباتانی فرد
 • نام و نام خانوادگی : غلامحسین اکباتانی فرد
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک : ekbatanifard@gmail.com

سودابه پورذاکر عربانی
 • نام و نام خانوادگی : سودابه پورذاکر عربانی
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : soodabeharabani@yahoo.com

محمد حسن خوبکار
 • نام و نام خانوادگی : محمد حسن خوبکار
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : m.h.khoobkar@gmail.com

کامراد خوشحال
 • نام و نام خانوادگی : کامراد خوشحال
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک : kkamrad@gmail.com

مرتضی زمانی
 • نام و نام خانوادگی : مرتضی زمانی رودبارکی
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : behrooz.zamani@gmail.com  

محسن فلاح راد
 • نام و نام خانوادگی : محسن فلاح راد
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک: mfalahrad@gmail.com

راهبه مجتهدی صفاری
 • نام و نام خانوادگی : راهبه مجتهدی صفاری
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : rezvaneh.mojtahedi@gmail.com

ارمان مهربخش
 • نام و نام خانوادگی : آرمان مهربخش
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک: mehrbakhsharman@gmail.com

اعظم السادات نوربخش
 • نام و نام خانوادگی : اعظم السادات نوربخش
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : a.s.nourbakhsh@gmail.com

 • نام و نام خانوادگی : محمدرضا یمقانی
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک :  o_yamaghani@yahoo.com