اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

(به ترتیب الفبا)

قربان اصغر نیای حسن کیاده
 • نام و نام خانوادگی : قربان اصغرنیای حسن کیاده
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی – کاربرد در کامپیوتر
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : ghobadgm@gmail.com
غلامحسین اکباتانی فرد
 • نام و نام خانوادگی : غلامحسین اکباتانی فرد
 • سمت اجرایی : مدیر فناوری اطلاعات
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک : ekbatanifard@gmail.com
سودابه پورذاکر عربانی
 • نام و نام خانوادگی : سودابه پورذاکر عربانی
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : soodabeharabani@yahoo.com
محمد حسن خوب کار
 • نام و نام خانوادگی : محمد حسن خوب کار
 • سمت اجرایی : رئیس دانشکده فنی و مهندسی
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : m.h.khoobkar@gmail.com
کامراد خوشحال
 • نام و نام خانوادگی : کامراد خوشحال رودپشتی
 • سمت اجرایی : سرپرست آزمایشگاه های رباتیک و هوش مصنوعی – رئیس اداره خدمات دانشجویی
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک : kkamrad@gmail.com
مصطفی زمانی رودبارکی
 • نام و نام خانوادگی : مرتضی زمانی رودبارکی
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : behrooz.zamani@gmail.com
محسن فلاح راد
 • نام و نام خانوادگی : محسن فلاح راد
 • سمت اجرایی: معاون فرهنگی و دانشجویی
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک: mfalahrad@gmail.com
راهبه مجتهدی صفاری
 • نام و نام خانوادگی : راهبه مجتهدی صفاری
 • سمت اجرایی : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 • تحصیلات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک : rezvaneh.mojtahedi@gmail.com
آرمان مهربخش
 • نام و نام خانوادگی : آرمان مهربخش
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : مربی
 • پست الکترونیک: mehrbakhsharman@gmail.com
اعظم السادات نوربخش
 • نام و نام خانوادگی : اعظم السادات نوربخش
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک : a.s.nourbakhsh@gmail.com
محمدرضا یمقانی
 • نام و نام خانوادگی : محمدرضا یمقانی
 • تحصیلات : دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • پست الکترونیک :  o_yamaghani@yahoo.com