تمامی فرم ها و آیین نامه های مقاطع کارشناسی،کاشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی کامپیوتر

فرم عضویت در مرکز تحقیقات ICT و آزمایشگاه های رباتیک و هوش مصنوعی پروفسور حسابی

.


فرم های مربوط به دوره کارشناسی:

راهنمای انتخاب واحد و ثبت نام

چارت دروس رشته مهندسی کامپیوتر ( کارشناسی پیوسته) ورودی ۹۵ و ماقبل

چارت قدیم دروس مهندسی کامپیوتر،تکنولوژی نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته)

چارت جدید دروس رشته مهندسی کامپیوتر،کارشناسی پیوسته ورودی ۹۶ و مابعد

چارت جدید دروس مهندسی کامپیوتر،کارشناسی ناپیوسته،تکنولوژی نرم افزار


فرم ها و آیین نامه های پژوهشی مربوط به کارشناسی ارشد:

پروپوزال 

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

• فرمهای پیش از دفاع:

فرم ۵

فرم اتمام کار

فرم ۷

فرم معرفی داور

فرم گزارش پیشرفت کار

فرم صورتجلسه دفاع (ورودی های ۹۵ به بعد)

فرم شماره ۱: ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه

فرم شماره ۲: ارزیابی دفاع از پایان نامه

فرم قرارداد اساتید

فرم هیات داوران

فرم ب( CD)

فرم تائیدیه حضور در جلسات دفاع


• فرمهای پس از دفاع:

فرم ۱  

فرم ۲ 

فرم ۳  

فرم ۱۲

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

فرم تعیین ارزش مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد (ورودی های ۹۵ به بعد)

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد(ورودی های قبل ۹۵)

فرم انصراف از مقاله


فرم ها و آیین نامه های پژوهشی مربوط به دکتری:

فرم عضویت در مرکز تحقیقات ICT و آزمایشگاه های رباتیک و هوش مصنوعی پروفسور حسابی

فرمهای پیش از دفاع:

پروپوزال

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه دکتری رشته های فنی مهندسی

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه دکتری رشته های علوم پایه منابع طبیعی و کشاورزی

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه دکتری رشته های علوم انسانی

فرم ارزشیابی دفاع از رساله دکترای تخصصی(فرم شماره ۶)

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکترای تخصصی(فرم شماره ۵)

دعوت نامه جلسه دفاع(فرم شماره ۸)

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

فرم قرارداد

نمونه صورتجلسه پر شده دفاعیه دکترای تخصصی

فرم داوری پایان نامه دکترای تخصصی

نامه ارسال داوری دکتری تخصصی

صورتجلسه پیش دفاع دکتری

صورتجلسه دفاع از پروپوزال

فرم تعهد نامه چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه

فرم تاییدیه مقاله

گزارش شش ماهه پیشرفت فعالیتهای علمی و اجرایی رساله دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت تقاضای تشکیل جلسه دفاع از رساله دکتری

مدارک وفرم های لازم جهت تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه رساله و فرم اعلام آمادگی


قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی: 

فرم تاییدیه مقالات دانشجویان دکتری برای صدور مجوز دفاع حتما باید به تایید استاد/اساتید راهنما، مشاور، مدیر گروه، مدیر پژوهشی و ریاست دانشکده رسیده و در نهایت به تایید معاونت پژوهشی واحد برسد.

در غیر اینصورت هیچگونه مجوزی برای دفاع از سوی حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد صادر نخواهد شد.


فرم های بعد از دفاع(دکتری تخصصی):

فرم تحویل نسخه های رساله دکتری

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی رساله دکترای تخصصی

فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری

فرم تأییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی پایان نامه های دکتری


منشور اخلاق پژوهش

نحوه تنظیم مطالب پایان نامه های دکتری برای صحافی