متلب برای دانشجویان فنی و مهندسی

کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB ویژه رشته های فنی و مهندسی

در حال حاضر MATLAB به ابزار پر قدرتی برای ترسیم داده ها، برنامه نویسی و انجام محاسبات مهندسی و پژوهشی تبدیل شده است